Parantava Tanssi

Tanssiterapia on luoviin terapioihin kuuluva hoitomuoto, jossa tanssi luovana taidemuotona yhdistyy psykologian tieteeseen. Tanssiterapia perustuu liikkeeseen ja omaan kehotietoisuuteen erilaisten harjoitusten avulla. Tunteisiin voi tutustua kehon tuntemustensa kautta. Oman toiminnan tarkastelu ja muutostyö on vaikeaa ilman kokemuksia. Luovassa työskentelyssä ja itseilmaisussa ihminen on kokonaisvaltaisesti läsnä. Kaikki osapuolet: tunteet, tuntemukset, ajatukset ja toimintatavat ovat vuoropuhelussa keskenään ja näin ollen havainnollistettavissa. Voimme kohdata tanssiterapian avulla myös epämieluisia tunteita ja oppia elämään niiden kanssa. Tanssiterapiassa ei tehdä vaikeita tanssillisia koreografioita, se ei perustu siihen miltä tanssi näyttää, vaan siihen miltä kehossa tuntuu, mitä reaktioita se saa meissä aikaan. Samassa ryhmässä voivat tanssia ammattitanssijat ja ensikertalaiset.

Mihin Tanssiterapia vaikuttaa?

 •   Kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen

 •   Elämänilon ja positiivisen asenteen edistäminen

 •   Oman kehotietoisuuden vahvistaminen

 •   Itsetuntemuksen ja omanarvontunnon lisääminen

 •   Uusien näkökulmien löytäminen omiin elämäntilanteisiin ja itseensä

 •   Erittäin puhdistava ja energisoiva

 •   oppii suhtautumaan paremmin epämieluisiin tunteisiin

 •   Pääsee ilmaisemaan itseään ja omia tuntemuksiaan

  Kenelle Tanssiterapia on?

  Tanssiterapiaan voivat osallistua kaikki, iästä, painosta, tanssi- tai liikunnallisesta taustasta riippumatta. Samassa ryhmässä voi olla miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, ammattiurheilijoita ja sohvaperunoita. Jokainen tekee omaa harjoitustaan omalla kehollaan. Tanssiterapia ei perustu hienoihin tanssillisiin koreografioihin, vaan omiin tuntemuksiin kehossa, liikkeeseen, omien tunteiden käsittelyyn kehotietoisuuden avulla ja liikkumisen riemuun ja hyvään oloon.